DIRECT SCOUTS OUTBOUND: SATIŞ VE MUÜŞTERİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ PERSPEKTİFLER